5 Najlepszych Metod Notowania

Zwiększ efektywność swoich notatek poznając  nowe metody i wyciągając z nich to co najlepsze!
 

Robisz notatki z książek, wykładów lub dla siebie. Masz swój własny i unikalny sposób  notowania. Świetnie!

Czy chciałbyś jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność swojego notowania? 
Poznaj 5 najlepszych metod notowania i zacznij notować jeszcze lepiej, szybciej i efektywniej.
 

1. Metoda Cornella

Jest to prosta i efektywna metoda nie tylko notowania, ale także nauki.

Na czym polega?

Organizujesz notatki w taki sposób, abyś najpierw zapisywał treść, fakty 
i informacje, a potem wyciągał z nich słowa kluczowe. Jak notować?

Podziel kartkę w położeniu poziomym na dwie części. Lewa, zawierająca słowa kluczowe, ma być mniejsza i mierzyć ok. 6 cm. Prawa część, która będzie zawierała główną część notatki ma być większa - do długości ok. 15 cm. Na dole strony/notatki umieść poziomą linię na całej długości oddzielającą notatkę od dolnej części – podsumowania.
 

W trakcie notowania podczas wykładu czy lektury zapisuj wszystkie informacje w części  prawej. Umieszczaj tu wszystko co uznasz za warte zapisania. Mogą się tutaj znaleźć m.in.:

 • pełna treść – zdania
 • słowa kluczowe i idee
 • ważne daty, ludzie, miejsca
 • najważniejsze informacje
 • tabele, diagramy
 • wypunktowania

Jeśli nie zdążysz czegoś zapisać, zostaw puste miejsce, które uzupełnisz potem.  Po skończeniu notowania wypisz najważniejsze słowa kluczowe w kolumnie po lewej stronie. Używaj pytań, które później pobudzą Cię podczas nauki i powtórek.

W podsumowaniu stwórz własnymi słowami najważniejsze konkluzje z całej notatki. Niech to będą maksymalnie 2-3 zdania.

Przykład:

 

 Jak się uczyć?

Oto strategia 5 kroków używająca Metody Cornella do uczenia się:

1. Zapisz wszystko w prawej części.

2. Jak najszybciej po sporządzeniu pełnej notatki zredukuj ją wpisując kluczowe idee i  hasła po lewej stronie kartki. Przyspieszysz zapamiętywanie i naukę zapisując pytania o kluczowe informacje.

3. Teraz zrób powtórkę. Zakryj prawą część. Patrząc na lewą stronę, widząc słowa-klucze i pytania opowiedz na głos o wszystkim co sobie przypominasz, że zanotowałeś po prawej stronie. Opisuj wszystko swoimi słowami z jak największymi szczegółami. Następnie odkryj prawą część i sprawdź czy przypomniałeś sobie wszystkie ważne informacje.

4. Stwórz podsumowanie w dolnej części notatki. Możesz tam dodać swoje przemyślenia i refleksje. Własne przemyślenia powodują połączenie nowej wiedzy z Twoimi doświadczeniami i bardzo wydajnie podnoszą efektywność nauki.

5. Powtarzaj. Krótkie przeglądy notatek raz w tygodniu pozwolą Ci utrzymywać informacje w pamięci dostępnej przez długi czas oraz z wysoką szczegółowością. Do powtarzania istnieje bardzo konkretna i zbadana naukowo strategia, ale jest to spory temat na osobny raport. Jeśli jesteś zainteresowany, to opisałam ją bardzo szczegółówo w ebooku "Taktyki Szybkiej Nauki"

 

2. Metoda hierarchiczna

Na czym polega?

Układasz informacje w hierarchiczny i uporządkowany sposób.  Nie ma potrzeby używania numeracji czy literowania.  Najważniejsza informacja jest zapisana od lewej strony, po czym kolejne bardziej szczegółowe w następnych linijkach przesuwają się coraz bardziej w prawą stronę.

 

Przykład:

 • Model pamięci

  • 3 rodzaje:

   • pamięć sensoryczna
   • pamięć krótkotrwała
   • pamięć długotrwała

    • dostępna
    • niedostępna

 

Jak notować?

Słuchaj lub czytaj, a potem zapisuj najbardziej zwięzłe informacje w osobnych linijkach. Najważniejsza i najbardziej ogólna informacja jest położona z lewej strony kartki. Każdą bardziej szczegółową zapisuj przesuwając ją w prawą stronę. Im bardziej szczegółowa informacja tym dalej od lewego marginesu się znajdzie. Nie ma potrzeby stosowania numeracji, gdyż ważność i szczegółowość informacji będzie zaznaczona odległością od najważniejszego słowa kluczowego położonego z lewej strony.

 

Plusy

Notatka hierarchiczna wykonana prawidłowo tworzy logiczny i uporządkowany zbiór informacji. Zawiera tylko informacje najważniejsze oraz relacje między nimi. Notując w ten sposób zyskujesz czas, ponieważ metoda nie wymaga praktycznie edytowania i poprawiania.

 

Minusy

Może być trudno notować w ten sposób jeśli otrzymujesz informacje (od wykładowcy/nauczyciela) w dużym tempie. Ten format notatki w sposób minimalny angażuje prawą (twórczą i wizualną) półkulę.

 

Kiedy używać?

Dość logicznym spostrzeżeniem będzie, że łatwo notować w ten sposób jesli wykład jest przygotowany w podobny sposób. Na przykład często wykładowcy w podobny sposób przygotowują slajdy, na podstawie których później omawiają szerzej zagadnienia. Możesz używać tej formy, gdy masz wystarczająco dużo czasu na decyzje jak zorganizować poziomy notatki.

 

3. Metoda notowania w tabeli

Na czym polega?

Tworzysz tabelę i wpisujesz informacje pod odpowiednimi nagłówkami. Jest to dobre rozwiąznie, jeśli masz do czynienia z układem chronologicznym informacji.

 

Przykład:

 

Jak notować?

Podczas czytania czy słuchania wyłapuj główne kategorie informacji. Wpisz je jako nagłówki tabeli, po czym uzupełniaj kolumny konkretnymi informacjami (datami, faktami, zdaniami czy słowami kluczowymi).

 

Plusy

Zmniejsza ilość zapisywanych słów. Ułatwia późniejsze powtórki dzięki ukazaniu połączeń i
relacji między informacjami.

 

Minusy

Musisz bezwzględnie rozumieć to co notujesz. Podczas wykładu czy lekcji metoda będzie
wymagała Twojej bardzo wysokiej aktywności.

 

4. Metoda zdaniowa

Na czym polega?

Zapisujesz każde zdanie, informację czy fakt w nowej linii. Możesz używać numerowania do hierarchizacji iformacji. W tym systemie używa się także skrótów, co pomaga w zapisywaniu pełnych zdań.

 

Przykład:

Tekst:

"Jeden z najbardziej popularnych modeli pamięci zakłada istnienie trzech różnych
magazynów, wzajemnie ze sobą powiązanych. Informacje z otoczenia trafiają najpierw do
pamięci sensorycznej, a stąd do pamięci krótkotrwałej, która przekazuje je dalej do pamięci
długotrwałej".

Notatka:

“Mod. pam. -  3 mag. pam połącz.: info ->sens.->, krótk.->, dług.”

 

Jak notować?

Każdą informację zapisuj stosując znane sobie skróty. Notując umieszczaj informacje w nowej linii, aby uniknąć zbędnego bałąganu. Możesz korzystać z numerownia, jeśli informacje są ustawione chronologicznie lub mają inny porządek. 

 

Plusy

Trochę lepiej zorganizowana treść niż przy pełnym zapisie w akapitach. Jeśli masz opanowane skroty to Twoja notatka będzie pełna i szczegółowa. Żadne informacje nie uciekną.

 

Minusy

Trudno wywnioskować relacje i połączenia między informacjami co uniemożliwia spojrzenie na temat z perspektywy i poruszanie się w nim na wyrywki. Trudne do wyciągnięcia relacje skutkowo-przyczynowe.

 

5. Metoda Map Myśli

Na czym polega?

Mapa myśli jest graficznym odwzorowaniem procesów myślenia i zapamiętania. Wykorzystując kolory, rysunki, całą przestrzeń kartki tworzysz notatkę w formie obrazu, która pobudza cały mózg. Dzięki temu o wiele lepiej rozumiesz i pamiętasz informacje.

Na przykład:

 

Jak notować?

Połóż kartkę w układzie poziomym. W środku, drukowanymi literami zapisz temat/główną ideę i dodaj prosty rysunek, który kojarzy Ci się z tematem. Od tego centrum wyprowadź linie, na których umieśc głowne zagadnienia. Pisz nad linią i zapisuj tylko to, co jest najważniejsze: słowa-klucze. Linie rysuj, używając co najmniej 3 kolorów. Nad liniami dodawaj rysunki, które ułatwią zapamiętanie treści notatki.

 

Plusy

 • jest metodą zarówno notowania jak i podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i tworzenia rozwiązań, zapamiętywania, planowania i organizowania, zarządzania czasem, prezentowania i wiele innych
 • angażuje obie półkule mózgu w pełni
 • podnosi poziom inteligencji logicznej i kreatywnej
 • oszczędza od 50% do 90% czasu samego notowania
 • oszczędza 90% czasu nauki i powtórek
 • i wiele więcej


Minusy

Wymaga 7 dni, aby ją opanować. Kliknij teraz i podejmij wyzwanie »

 

Która metoda jest najlepsza z najlepszych?

Jeśli notowałabym linearnie i rękami i nogami zapierała się przed sprawdzeniem metod angażujących grafikę i przestrzeń, to Metoda Cornella prawdopodobnie byłaby dla mnie najlepszym sposobem nauki.

Ciebie zachęcam, abyś sprawdzał co działa najlepiej dla Ciebie. Eksperymentuj, łącz różne metody i wyciągaj z nich wszystko co Ci najbardziej odpowiada. Im bardziej polubisz proces notowania tym więcej i na dłużej będziesz zapamiętywał. Mnie osobiście najbardziej odpowiada notowanie mapami myśli, ponieważ mogę tej moteody używać praktycznie przy każdej okazji, do dowolnego przedmiotu. Świetnie się bawię robiąc mapy, które zatrzymują nową wiedzę w mojej pamięci niczym kotwica, utrzymująca frachtowiec w miejscu na środku oceanu.

Dzięki mapom myśli mogę z bardzo dużą szczegółowością sporządzić mapę całej książki na 1 kartce A3. Gorąco polecam Ci sprawdzenie tego genialnego narzędzia. Potrzebujesz jedynie 7 dni i 20 minut dziennie. Zresztą co Ci będą mówić, sprawdź sam klikając tutaj »

  

Katarzyna Szafranowska