Instrukcje na YuouTube

Poniżej zamieściłem linki do konta z filmami instruktażowymi.

 Pierwszy film pokazuje, jak formatować wcięcie pierwszego wiersza w akapicie - podstawowe formatowanie w każdej pracy dyplomowej. Wielkość wcięcia zazwyczaj mieści się w granicach 0,85 - 1,25 cm. Zależy to głównie od wielkości czcionki.

MS Word - formatowanie wcięcia 1. wiersza akapitu

 

 

MS Word - stosowanie nagłówków do tytułów rozdziałów i podrozdziałów
 

MS Word - numerowanie nagłówków
 
 
MS Word - generowanie spisów treści
 
 
   MS Excel- formatowanie wykresów