Jak pisać prace dyplomowe?

Jakie są najważniejsze elementy pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej)?

Czym one sie od siebie różnią? - o tym później w osobnym materiale...

Na cały proces pisania składa się wiele czynników, począwszy od promotora, wybrania tematu, decyzji jakiego rodzaju ma to być praca, plan pracy, zebranie odpowiednich materiałów i sporządzenie mądrych notatek, takich które pozwolą ci zaoszczędzić wiele czasu i ułatwią pisanie. Wreszcie obrona i ocena, na co recenzenci zwracają szczególną uwagę?

Każdy promotor jest inny i może się zdarzyć, że jedni za dużo wymagają a inni nie wymagają wcale. Nie wiadomo, co lepsze...

Trzeba też pamiętać o tym, zby praca była naprawdę samodzielna i aby nie podpaść systemowi antyplagiatowemu. Ostrzegam przed próbami plagiatowania. Jest to skrajnie nieetyczne, gdy swoim imieniem i nazwiskiem podpisujemy czyjąś pracę. Jest to tak samo naganne moralnie, jak kradzież portfela.

Tutaj chciałem jednak napisać kilka słów i rad dotyczących przygotowywania części związanej z przeglądem literatury.

 

Jak opracować przegląd literatury?

Celem przeglądu literatury jest przedstawienie prac innych autorów na badany w pracy temat. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj wyszukanie informacji dostępnych w Internecie. O tym jednak później. Najlepszym źródłem informacji, szczególnie tej "nie przemielonej" wielokrotnie w sieci są Panie w bibliotece, które nie tylko wskażą odpowiednie publikacje czy skierują do konkretnego działu albo czasopism mogących zawierać poszukiwane informacje. Można się też dokopać do płyt z ciekawymi publikacjami załączanymi do wielu czasopism, a także do elektronicznych pełnotekstowych baz publikacji, często udostępnianych na Uczelni tylko czasowo, przez okres testowy.

 

Poszukiwanie materiałów źródłowych

Na każdej kartce (lub kilku spiętych razem kartkach) musi się znaleźć notka bibliograficzna, która powinna zawierać: nazwisko i imię autora, tytuł artykułu lub książki (rozdziału), rok i miejsce wydania, strony. Te właśnie dane znajdą sie w spisie literatury. Brak takich danych zmusza do ponownego odwiedxania biblioteki, szukania w książkach czy Internecie. Widoczne później w pracy niedociągnięcia (niekompletne cytowanie, niekompletny spis piśmiennictwa, błędne cytowania) wpływają na końcowa ocenę pracy przez recenzenta.

 

 

cdn...