Moi dyplomanci

 

 

 

 

 


Absolwenci

[Licencjaci] [Inżynierowie] [Magistrowie]

 

 

Licencjaci

Prace licencjackie napisane pod moją opieką.

 

 

2016

 1. Paweł Szewczyk - Czas pracy kierowcy.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 2. Aleksandra Duch - Transport drogowy materiałów niebezpiecznych.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 

 

 

2015

 1. Jakub Kaliszer - Analiza porównawcza polskich portali aukcyjnych.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 2. Łukasz Kozłowski - Logistyka dystrybucji i logistyczna obsługa klienta na przykładzie Hurtowni Farmaceutycznej KARGO sp. z o.o.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 3. Patryk Błażejewski - Funkcjonowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 4. Joanna Michalik - Wykorzystanie środków Unijnych przez rolników w Gminie Czarnków w latach 2011-2013.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 5. Damian Graj - Systemy zarządzania produkcją jako czynnik skutecznego planowania w firmie usługowo-produkcyjnej.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 6. Karolina Jany - Analiza usług kurierskich na przykładzie usług świadczonych dla przedsiębiorstwa XYZ.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 7. Sławomir Łaziński - Zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie Jednostki Wojskowej XXXX.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 8. Andrzej Mikołajczyk - Rola gospodarki magazynowej w działalności Philips Lighting Poland w Pile.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 9. Ewa Rolka - Analiza i funkcjonowanie centrum dystrybucji na wybranym przykładzie.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 10. Paweł Śliwiński - Problem marnotrawstwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 11. Piotr Śliwiński - Transport w logistyce na przykładzie wybranych rodzajów transportu.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 12. Marek Świtała - Wpływ wprowadzenia nowoczesnych zastosowań w magazynie na jakość jego pracy.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 13. Elżbieta Grzybowska - Znaczenie inwestycji transportowych i komunikacyjnych dla poprawy jakości życia mieszkańców miasta Złotów.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 14. Martyna Januchowska - Analiza obsługi klienta w usługach telekomunikacyjnych. 
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką] 
 15. Katarzyna Karlak - Czas pracy kierowcy jako integralna część procesu transportowego.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 16. Martyna Pacuk - Analiza lokalnego rynku usług w transporcie towarowym.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 17. Paweł Rymon - Leasing jako forma finansowania floty przedsiębiorstw.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 18. Przemysław Wiśniewski - Analiza procesów decyzyjnych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym.
  [WSB Piła, Wydział Gospodarki i Techniki, Kierunek: Zarządzanie logistyką]
 19. Mirus Arkadiusz - Rola magazynów w łańcuchu logistycznym na przykładzie firmy "ADAMEX".
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 20. Dawid Krenz - Problemy dystrubucji w realizacji dostaw do centrów logistycznych przy użyciu środków transportu drogowego.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 21. Łukasz Kordyla - Zintegrowane systemy zarządzania w działalności logistycznej.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 22. Renata Leśnicka - Zarządzanie centrami dystrybucji na podstawie firmy Biedronka.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 23. Kinga Milanowska - Analiza przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 24. Dariusz Juręczyk - Bezpieczeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]

 

2014

 1. Barbara Mąka - Logistyczne kanały dystrybucji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 2. Dorota Wojdylak - Dystrybucja jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ELGRA.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 3. Marcin Sarnowski - Zasady wykorzystywania palet i kontenerów w SZRP.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 4. Agnieszka Hak - Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym samochodów ciężarowych.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 5. Monika Stępniak - Rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 6. Daniel Bartoszak - Zasady funkcjonowania przewoźnika drogowego na terenie Polski.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 7. Tomasz Kopczyński - Procesy zachodzące na Polskim rynku usług kurierskich w pierwszej dekadzie XXI w.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 8. Krzysztof Hulisz - Wpływ sezonowości na bezpośrednie koszty logistyczne.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 9. Paweł Kaczor - 
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 10. Maciej Konieczka - Proces zarządzania i planowania logistyką recyklingu w Polsce
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 11. Marcin Lampka - Rozwój centrów logistycznych w Polsce
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 12. Piotr Lewandowski - Oddziaływanie lokalizacji centrów logistycznych na realizację ich zadań w łańcuchu dostaw.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 13. Marcin Majer - Logistyczne kanały dystrybucji w przemyśle spożywczym.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 14. Paweł Marcinkowski - Recykling surowców w Polsce – rozwiązania logistyczne.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 15. Krzysztof Niepsuj - Transport w logistyce.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 16. Tomasz Rybacki - Zarządzanie łańcuchem dostaw.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 17. Tomasz Topolski - Rozwój rynku usług logistycznych w Polsce.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 18. Bartłomiej Wierzba - Transport drogowy w Polsce.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 19. Paulina Zielińska - Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 20. Krzysztof Bożejewicz - Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie lakierniczym.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]

 

2013

 1. Patryk Warmbier - Analiza cyklu życia opakowań kartonowych w handlu produktami spożywczymi.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 2. Marta Nowak - Rozwój centrów logistycznych w Polsce.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 3. Marcin Jędrzejak - Analiza sprawności zarządzania zasobami komputera osobistego na wybranych systemach operacyjnych.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 4. Patryk Machaliński - Logistyka dystrybucji a poziom obsługi klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 5. Katarzyna Goralewska - Infrastruktura transportu drogowego w Polsce w latach 2008-2011.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 6. Lucyna Łuczak - Recykling surowców w Polsce - ewolucja i rozwiązania logistyczne
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 7. Adrian Skowron - Transport ładunków w Polsce.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 8. Waldemar Dzierżawski - Badanie satysfakcji klientów w firmie "Biur-Pol" z wykorzystaniem metod i technik zarządzania jakością.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 9. Jarosław Deręgowski - Funkcjonowanie i znaczenie magazynu dystrybucyjnego w procesach logistycznych.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 10. Katarzyna Szczęsna - Rozwój infrastruktury drogowej w powiecie inowrocławskim w latach 2010-2012.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 11. Krzysztof Boruch - Rola i rozwój centrów logistycznych w łańcuchu dostaw.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 12. Kamil Barczak - Specyfika transportu produktów żywnościowych.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 13. Tomasz Malinowski - Zarządzanie drogami publicznymi na przykładzie Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 14. Paweł Jasiński - Zarządzanie organizacją logistyki imprez
  masowych w Polsce.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]

 

2012

 1. Piotr Świetlik - Innowacyjne rozwiązania logistyczne na rynku usług medycznych.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 2. Rafał Wentowski - Analiza kanałów dystrybucji amatorskiego sprzętu fotograficznego w Bydgoszczy.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 3. Kamila Bereza - Rozwój systemów logistycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem cross-dockingu.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie] 
 4. Marta Wesołowska - Analiza uwarunkowań terminów dostaw kooperacyjnych w procesie kompletacji i wytwarzania określonych grup produktów.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 5. Paweł Sybilski - Analiza rynku nieruchomości w województwie Kujawsko Pomorskim.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 6. Bartosz Podgórski - Efektywność i kierunki rozwoju informatycznych systemów zarządzania produkcją na przykładzie systemu IMPULS5.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 7. Marek Trela - Logistyka magazynowania, produkcji i sprzedaży w firmie Abramczyk Sp. z o.o.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]

 

2011

 1. Katarzyna Pankowska - Rozwiązania logistyczne w organizacjach non-profit na przykładzie 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką oraz biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 2. Natalia Styś - Współczesna logistyka dystrybucji z uwzględnieniem e-biznesu i handlu internetowego.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 3. Artur Woźniak - Innowacyjne rozwiązania systemów logistycznych na wybranym przykładzie.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie] 
 4. Agnieszka Gałkowska - Rynek usług pocztowych, na przykładzie operatora publicznego i operatorów niepublicznych.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]

 

 

Inżynierowie

Prace inżynierskie napisane pod moją opieką.

 

2017

 1. Piotr Wesołowski - Proces zasilania produkcji w wybranym przedsiębiorstwie.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 2. Anna Szczepaniak - Wpływ wybranych czynników na bezpieczeństwo transportu drogowego.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 3. Michał Stankiewicz - Marketing i dystrybucja kombajnów zbożowych w firmie CNH Industrial Sp. z o.o.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
   

 

 

 

2016

 1. Alina Cieślikiewicz - Organizacja usług logistycznych i procesy obiegu informacji w wybranej firmie kurierskiej.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 2. Justyna Dominiak -  Projekt aplikacji analizującej procesy planowania produkcji.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 3. Aleksandra Kocięcka - Rozwiązania logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w przedsiębiorstwie przetwórstwa mleka.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
   

 

2015

 1. Łukasz Komorowski - Wpływ logistyki transportu na funkcjonowanie gospodarstwa nasiennego.
 2. [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 3. Jakub Andrzejewski - Procesy dostosowawcze logistyki przedsiębiorstwa branży spożywczej.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 4. Artur Pasternacki - Dystrybucja produktów spożywczych na przykładzie wybranych grup produktów oferowanych na targowiskach.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 5. Dominika Knop - Organizacja łańcucha dostaw do produkcji kontenerów w ZNTK Paterek S.A.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 6. Mikołaj Nowak - Analiza procesu produkcyjnego urządzeń chłodniczych w przedsiębiorstwie Byfuch-Product.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 7. Sandra Lijewska - Analiza logistyczna dystrybucji produktów spożywczych.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 8. Marta Skarupa - Zarządzanie procesami logistycznymi sprzedaży na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 9. Alicja Milczewska - Przepływy towarowe w rodzinnym gospodarstwie rolnym.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 10. Dawid Mikołajczyk - Analiza systemów zaopatrzenia i magazynowania surowcow konstrukcyjnych w wybranym przedsiębiorstwie.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 11. Izabela Bednarska - Logistyczne kanały dystrybucji w wybranym zakładzie przemysłu mleczarskiego.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 12. Kamila Lamparska - Projekt zabezpieczenia logistycznego podczas przewozu materiałów niebezpiecznych koleją na przykładzie PKP PLK S.A. 
  [WSG Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie]

 

2014

 1. Dariusz Cieszyński - Optymalizacja planu magazynu w przedsiębiorstwie Frauenthal Automotive Toruń.
 2. [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 3. Agnieszka Berg - Outsourcing logistyczny na przykładzie usług serwisowych w międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 4. Rafał Śpiewak - Funkcjonalność wybranego systemu zarządzania łańcuchem dostaw - SIMPLE SCM.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 5. Marcin Jasiński - Technologia przesyłania i przechowywania danych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 6. Przemysław Czermiński - Wpływ poziomu obsługi klienta na realizację planów produkcyjnych.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]

 

2013

 1. Aleksandra Nowak - Analiza logistyki usuwania odpadów i kompostowania na terenie miasta Bydgoszcz.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 2. Jolanta Gwizdała - Dystrybucja i jej rola w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw branży wędliniarskiej.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 3. Julita Jankowska - Czynniki wpływające na efektywność transportu i magazynowania w łańcuchu dostaw artykułów sanitarnych.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 4. Bartosz Klenske - Analiza transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie projektowo-produkcyjnym.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 5. Robert Mysiak - Organizacja zakupu surowca i dystrybucji wyrobu gotowego w firmie Hesse.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 6. Paweł Kwaśniewski - Wdrażanie i ocena systemu informatycznego w przedsiębiorstwie Lasy Państwowe na przykładzie Nadleśnictwa Różanna.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 7. Marietta Nowakowska - Systemy unieszkodliwiania odpadów w przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 8. Karina Karbowiak - Usługi transportowe jako jeden z ważnych czynników funkcjonowania krajowego systemu logistycznego na przykładzie wybranej firmy transportowej

  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 9. Izabela Czerniak - Analiza zarządzania flotą pojazdów samochodowych w firmie transportowo-spedycyjnej.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 10. Klaudia Splitt - Rozwiazania logistyczne producentów warzyw na wybranym przykladzie.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]

 

 

2012

 1. Agnieszka Haber - Sterowanie zapasami w produkcji liniowej na przykładzie firmy produkującej nakrętki.
  [UTP Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 2. Jolanta Adamska - Metody dystrybucji i systemy sprzedaży w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym.
  [UTP Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 3. Aneta Nowak - Wpływ implementacji systemu klasy ERP na działalność logistyczną w wybranym przedsiębiorstwie.
  [UTP Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 4. Grzegorz Dombrowski - 7W w logistyce na przykładzie firmy ATLAS.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 5. Krzysztof Krusa - Enterprise Resource Planning sposobem na lepszą organizację i sterowanie zapasami.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 6. Jakub Nietz - Funkcja marketingowa a logistyczna opakowania – wybór konsumenta.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 7. Marta Nietz - CRM i e-Learning, czyli logistyka w obsłudze klienta.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 8. Artur Nowak - Logistyczne rozwiązania w procesie sprzedaży i dystrybucji firmy TROPS S.A.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 9. Grzegorz Siuchniński - Analiza procesu produkcyjnego sklejki w Bydgoskich Zakładach Sklejek „SKLEJKA MULTI” S.A.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 10. Zofia Smolińska - Wdrożenie logistycznych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa – reengineering zakładu usługowego w branży obróbki metali.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 11. Agata Wojciechowska - Dostęp do informacji oraz poziom obsługi klienta na przykładzie urzędu gminy w Czernikowie.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 12. Adrian Murawski - Nowoczesne rozwiązania logistyczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 13. Janusz Peplinski - Analiza sposobów magazynowania na podstawie wybranych przedsiębiorstw.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 14. Krystian Schneider - Innowacyjne formy rozwoju terminali przeładunkowych na przykładzie wybranych firm kurierskich.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 15. Sebastian Skuza - Perspektywy i problemy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 16. Kamil Lipiński - Logistyka miejska na przykładzie miasta Bydgoszcz.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 17. Rafał Fedek - Zarządzanie współpracą z dostawcami na przykładzie firmy globalnej Coca-Cola HBC.
  [UTP Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i marketing w organizacji gospodarczej]
 18. Adrian Urbaczewski - Analiza logistyczna procesów dystrybucji w przedsiębiorstwie.
  [UTP Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i marketing w organizacji gospodarczej]
 19. Krzysztof Michalski - Analiza wdrożenia systemu zarządzania produkcją i magazynowaniem w przedsiębiorstwie.
  [UTP Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i marketing w organizacji gospodarczej]
 20. Maciej Krygier - Analiza zmian w systemie transportowym miasta powiatowego Żnin.
  [UTP Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie]
 21. Robert Szufrajda - Analiza logistyczna procesów dystrybucji w przedsiębiorstwie.
  [UTP Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i marketing w organizacji gospodarczej]
 22. Agnieszka Bejenka - Analiza i ocena rozwiązań logistycznych w systemie lecznictwa zamkniętego na przykładzie jednego z bydgoskich szpitali.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkci]
 23. Alicja Czarnomska - Logistyka recyklingu odpadów, jako jeden z elementów systemu logistycznego Polski.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 24. Artur Wroński - Organizacja logistyki zakupów w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży farb i lakierów.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 25. Emilia Żelazna - Funkcje i rodzaje opakowań oraz ich recykling w wybranych aspektach działalności człowieka.

  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 26. Hanna Bajerska - Logistyka prac przeładunkowych na przykładzie przedsiębiorstwa „P”.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 27. Katarzyna Rządkowska - Technologia i organizacja transportu intermodalnego. Transport intermodalny jako ogniwo rozwoju kolejowych przewozów towarowych w Polsce.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 28. Mateusz Cilińdź -Możliwości usprawnienia procesów logistycznych w firmie.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 29. Rafał Majek - Recykling surowców w Polsce – proces i rozwiązania logistyczne.

  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 30. Tomasz Armknecht - Wpływ strategii marketingowo – logistycznej nowego produktu na strategie łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie branży chemicznej.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 31. Waldemar Knioła - Specyfika organizacji transportu i magazynowania produktów żywnościowych.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Logistyka]
 32. Filip Wojnowski - Organizacja transportu i spedycji na przykładzie głównego operatora logistyczno-transportowego Grupy Chemicznej CIECH S.A.
  [UTP Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie]

 

2011

 1. Dorota Żłobińska - Informacyjne i organizacyjne aspekty funkcjonowania małych i średnich firm transportowych.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 2. Dariusz Bury - Usługi przewozu towarów na przykładzie rodzinnej firmy transportowej.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 3. Marcin Majchrzak - Organizacja gospodarki magazynowej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod informatycznych.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 4. Zbigniew Lwowski - Internetowe kanały dystrybucji na przykładzie wybranych grup produktów.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 5. Paweł Stempowski - Centra logistyczne w polskich portach morskich jako czynnik rozwoju transportu i handlu.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 6. Artur Pikul - Analiza logistyki magazynowania w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 7. Paweł Pawłowski - Dystrybucja materiałów budowlanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
  [BSW Bydgoszcz, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 8. Przemysław Borzyszkowski - Analiza rozwoju logistyki w Polsce w okresie urynkowienia gospodarki.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]

 

2010

 1. Paulina Ehrlich - Analiza logistycznych aspektów zarządzania
  w przedsiębiorstwie przetwórstwa mięsnego „Kwiecińscy”.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Rolniczy, Kierunek: Zarządzanie i marketing]
 2. Izabela Pantkowska - Jakość usług zbiorowej komunikacji miejskiej
  w Bydgoszczy.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Rolniczy, Kierunek: Zarządzanie i marketing]

 

2008

 1. Miłosz Wachowski - Analiza łańcucha logistycznego odbioru odpadów komunalnych.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Rolniczy, Kierunek: Zarządzanie i marketing]
 2. Michał Andrych - System zarządzania produkcją i magazynem na fermie drobiu jako oddziale w firmie.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 3. Marcin Bettin - Baza danych biblioteki i wypożyczalni książek.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 4. Bartosz Białecki - Multimedialny plan miasta – Solec Kujawski.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 5. Patryk Dobrosielski - Narzędzia informatyczne w realizacji zadań zarządzania kryzysowego i Centrum Powiatowego Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego na przykładzie zastosowań wdrożonych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 6. Michał Kamiński - Strona internetowa firmy Kazamot-Bis.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 7. Jagoda Meller - Sklep (telefony komórkowe_ - baza danych).
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 8. Dariusz Mierzwa - Baza danych biblioteki i wypożyczalni książek.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 9. Maciej Pawlak - Podstawy administracji systemem Windows Server 2003 i usługą Active Directory.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 10. Michał Pilichowski - Przychodnia Tatrzańska – Baza Danych.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 11. Tomasz Pyra - Projekt rozwiązań sieci informatycznej dla MŚP na przykładzie APRA Osielsko.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 12. Paweł Redelbach - Internetowe portale horyzontalne i środki reklamy Internetowej, na przykładzie Onet.pl.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 13. Paweł Sochal - Technologia ATM i Frame Relay na przykładzie sieci Polpak.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 14. Przemysław Stróż - Możliwości programów graficznych wspomagających komputerowe projektowanie konstrukcji budowlanych.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 15. Piotr Święcicki - Baza danych wspomagająca sprzedaż i obsługę klientów.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 16. Wiesław Włodarski - Ewidencja skazanych – program bazodanowy.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]

 

2007

 1. Tomasz Drelichowski - Zastosowanie oprogra-mowania PLANTOUR do optymalizacji dystrybucji wyrobów w wybranych przedsiębiorstwach.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Rolniczy, Kierunek: Zarządzanie i marketing]
 2. Paweł Andrzejewski - Grafika komputerowa w projektowaniu reklam.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 3. Barbara Dykier-Węsierska - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 4. Piotr Mączewski - System rezerwacji miejsc w ośrodku wczasowym.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 5. Anna Meller - Kadrowa baza danych przedsiębiorstwa.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 6. Katarzyna Ostaniewicz - Multimedialna filmowa baza danych.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 7. Michał Reczkowski - Pozyskiwanie, digitalizacja i korekta obrazów cyfrowych.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]
 8. Iwona Skwiercz - Projekt sklepu internetowego.
  [WSInf Łódż, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Kierunek: Informatyka]

 

 

Magistrowie

Prace magisterskie napisane pod moją opieką.

2018

 1. Justyna Dominiak - Wsparcie procesów logistycznych nie obsługiwanych rozwiązaniami systemu ERP SAP na wybranym przykładzie
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji]
 2. Tomasz Przybysz - Zarządzanie logistyką przepływu surowców energetycznych w elektrowni ZE PAK w Koninie
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
   

 

2017

 1. Radosław Nowak -  Procesy logistyczne w zarządzaniu małym i średnim gospodarstwem rolnym
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 2. Splitt Klaudia - Rozwiązania logistyczne producentów warzyw na wybranym przykładzie
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 3. Alina Cieślikiewicz - Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle nowych regulacji prawnych
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]

 

2016

 1. Hubert Kąkolewski - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa transportowego Pekaes S.A. w latach 2010-2015.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 2. Szymon Żakowski - Przewóz towarów nienormatywnych na wybranym przykładzie.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 3. Kamila Rosa - Bezpieczeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych środkami transportu drogowego.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia]
 4. Krzysztof Dobosz - Systemy informatyczne w logistyce.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 5. Dariusz Barczak - Analiza systemów informatycznych w logistyce na przykładzie firmy MZK Bydgoszcz Sp. z o.o.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 6. Stanisław Chęsy - Logistyka transportu multimodalnego na przykładzie firmy PKP Cargo SA.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 7. Agnieszka Hak - Analiza ekonomiczna sieci dystrybucji paliw na przykładzie PKN Orlen.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 8. Robert Pankowski - Analiza infrastruktury transportu w Polsce.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 9. Radosław Stoiński - Analiza roli systemu informatycznego w  procesie przewozowym w wybranym przedsiębiorstwie transportowym.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 10. Jarosław Telus - Analiza perspektywy strategicznego lotnictwa transportowego w Siłach Zbrojnych RP.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 11. Ewa Wesołowska - Aspekty ekonomiczne logistyki przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 12. Ilona Kluczewska - Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego branży budowlanej.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 13. Daniel Bartoszak - Pasażerski transport lądowy– komunikacja miejska w Inowrocławiu.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 14. Kamila Lamparska - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa transportowego PKP Cargo S.A. w latach 2010-2014.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 15. Paweł Frąszczak - Analiza ekonomiczna oraz transportowa w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy „REMBIS".
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 16. Anetta Macioszek - Ekonomiczne i społeczne koszty bezpieczeństwa w transporcie drogowym.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 17. Daniel Gładysz - Analiza usług transportowych na wybranych przykładach.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia]
 18. Marlena Kujawa - Zintegrowane systemy zarządzania logistyką.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Kierunek: Ekonomia] 
 19. Radosław Rataj - Logistyka jako instrument marketingu na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 20. Karolina Lenkiewicz - Logistyka w produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
   

 

 

2015

 1. Michał Krzemiński - Możliwości wykorzystania outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 2. Dagmara Wiese - Zarządzanie logistyką produkcji i dystrybucji kontenerów w firmie POL-OSTEG
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 3. Agata Wagner (Rybicka) - Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym branży budowlanej.

  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 4. Marek Jastrzębski - Kanały dystrybucji produktów rolniczych w małych i średnich gospodarstwach.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 5. Aneta Fidos - Analiza porównawcza zastosowania zintegrowanych systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką w wybranych przedsiębiorstwach.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]

 

2014

 1. Bartosz Kuźmiński - Strategia przedsiębiorstw transportowych na rynku międzynarodowym.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 2. Robert Żeglicz - Zastosowanie systemu ERP CDN Comarch XL zintegrowanego z systemem wysokiego składowania WMS w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 3. Adrian Stasikowski - Przewóz zwierząt w krajowym transporcie drogowym.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 4. Daniel Nowak - Transport żywności chłodzonej ATP.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 5. Hubert Prohera - Infrastruktura transportowa w województwie kujawsko-pomorskim.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 6. Przemysław Mądrzyński - Przewóz materiałów niebezpiecznych transportem drogowym
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 7. Karol Biernacki - Rozwiązania logistyczne w zakresie zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży w gospodarstwie rolnym.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 8. Kamila Niezgoda - Rola oraz udział transportu w logistycznej obsłudze klienta na rynku krajowym.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 9. Edyta Mierzwińska - Problem zaopatrzenia punktów handlowych w centrum Bydgoszczy.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 10. Klaudia Zawiślak - pływ uregulowań prawnych dotyczących czasu pracy kierowców na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w krajach UE.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 11. Mateusz Jachowicz - Uwarunkowania przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym w Polsce. 
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 12. Dariusz Hejnicki - Efektywność wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych w transporcie na przykładzie przedsiębiorstwa transportu drogowego ładunków (w Polsce)
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 13. Justyna Archaniołowicz - Analiza wykorzystania rozwiązań ekologistyki i logistyki zwrotnej w gminie Białe Błota.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 14. Anna Szulc - Wykorzystanie systemów ERP w procesie zarządzania gospodarką magazynową - analiza przypadku.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 15. Tomasz Brach - Systemy telematyczne i informatyczne narzędziem wzrostu efektywności ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa transportu drogowego ładunków w Polsce.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 16. Michał Sołdan - Recykling opakowań w gospodarce rynkowej.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Ekonomia]
 17. Łukasz Fijałkowski - Zastosowanie aplikacyjne systemu klasy CRM - CRM SIMPLE.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 18. Ewa Godzińska - Analiza zarządzania procesami zaopatrzenia na przykładzie przedsiębiorstwa "XYZ" 
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Studiów Stosowanych, Kierunek: Ekonomia]
 19. Iwona Rumińska - Zarządzanie krajowym i międzynarodowym przewozem drogowym w świetle konwencji AETR na przykładzie wybranej firmy transportowej.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]

 

2013

 1. Mateusz Woźniak - Problemy efektywności w transporcie miejskim.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 2. Marcin Kubiak - Możliwości wykorzystania rzeki Odry na przykładzie grupy kapitałowej Odratrans.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 3. Adam Wędzikowski - Leasing jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie transportowym.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 4. Dorota Szczepaniak - Wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w firmie " Woźniecki".
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 5. Paweł Kwiatkowski - Rozwój i konkurencyjność polskiego rynku usług transportowych.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 6. Marcin Nykiel - Identyfikacja i analiza problemów logistyki zaopatrzenia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 7. Jan Fedde - Funkcjonowanie polskiego transportu kolejowego w procesach logistycznych.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 8. Angelika Pawłowska - Funkcjonowanie systemu transportu ładunku na przykładzie spółki PKP Cargo S.A.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 9. Michał Baran - Wpływ infrastruktury drogowej na rozwój powiatu inowrocławskiego.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 10. Przemysław Borzyszkowski - Rozwiązania łańcuchów dostaw i handlu internetowego w przedsiębiorstwach handlowych.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]
 11. Paulina Lewandowska-Nykiel - Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminie Rojewo.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 12. Agnieszka Gałkowska - Determinanty wyboru systemów magazynowania w przedsiębiorstwach.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]

 

2012

 1. Joanna Malińska - Analiza zarządzania dostawami w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym.
  [WSG Bydgoszcz, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Kierunek: Zarządzanie]
 2. Paulina Ehrlich - Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.
  [UTP Bydgoszcz, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie]

2016

 1. Hubert Kąkolewski - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa transportowego Pekaes S.A. w latach 2010-2015 .


2016

 1. Hubert Kąkolewski - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa transportowego Pekaes S.A. w latach 2010-2015 .